Něco málo o naší základní organizaci

 

        Základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA) DP Teplice s.r.o. působila až do roku 2008 u Dopravního Podniku Teplice s.r.o. Od roku 2008, kdy společnost Dopravní Podnik Teplice s.r.o. převzala Francouská společnost Veolia Transport a.s. a v důsledku toho se Dopravní Podnik Teplice s.r.o. přejmenoval na  Veolia Transport Teplice s.r.o. .

        Od 1.7.2013 vlastní společnost Veolia Transport Teplice s.r.o. Britská společnost Arriva a v důsledku toho došlo k přejmenování naší společnosti na Arriva Teplice s.r.o., u které působí naše Základní organizace Dopravní podnik Teplice s.r.o..

        Naše Odborová organizace má velkou výhodu, že je zastřešená pod Odborovým svazem DOSIA, který nám dává možnost náhledu i do jiných Dopravních podniků v celé České Republice a to je velkým pomocníkem nejen v porovnávání, ale také především v pomoci, radách a návrzích řešení vzniklých situací a jednáních se zaměstnavatelem a to nejen v jednáních kolektivních, ale také třeba v jednáních týkajících se nárokovosti zaměstnanců společnosti. Díky členství naší Základní organizace v Odborovém svazu DOSIA, mají naši členové možnost bezplatné právní pomoci a to ať už třeba jen poradu, nebo zastoupení v soudních řízeních týkajících se pracovně právních sporů a všech právních sporů v přímé souvislosti s výkonem povolání (např. dopravní nehoda či žaloba o náhradu škody vedená proti členu, kdy tato škoda vznikla při jeho výkonu povolání). Naší snahou je při né vždy snadných vyjednáváních se zaměstnavatelem, vyjednat co nejlepší podmínky pro vás.

 

SON

Sdružení nájemníků ČR

Vážení členové ZO, díky svému členství v naší základní organizaci jste získali také členství ve Sdružení nájemníků ČR.

Více informací naleznete zde.

 

 

Příspěvek členovi odborového svazu v případě dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti

 

Vážení členové, protože doba je taková jaká je a pracovní neschopnost pomalu začíná být pro zaměstnance, z důvodu nízkých nemocenských dávek v pracovní neschopnosti ze správy sociálního zabezpečení na které si všichni přispíváme nemalou částkou z našich mezd, finančně neúnosná, rozhodl se OS DOSIA poskytovat svým členům příspěvky v případě dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti, ze svého rozpočtu.

 

V případě oprávněného zájmu najdete formulář žádosti o příspěvek zde v části OS DOSIA.

 

Formulář vytiskněte a vyplněný jej předejte předsedovi naší ZO.

 

Členské příspěvky při dlouhodobé pracobní neschopnosti

Vážení členové, při dlouhodobé pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské dávky správa sociálního zabezpečení přímo nemocnému. Zaměstnavatel tedy nemá členovi odborové organizace z čeho strhnout procento jako členský příspěvek. Proto OS DOSIA upravil stanovy takto:

 

U členů v pracovní neschopnosti je za dobu vyplácení nemocenské z prostředků nemocenského pojištění, stanoven členský příspěvek za každý kalendářní den ve výši 3 Kč.