SON

Sdružení nájemníků ČR

Sdružení nájemníků ČR je jednotnou organizací působící na celém území České republiky. Při uplatnění svých programových cílů využívá SON svých poznatků z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, spolupráce se státními orgány všech stupňů, s orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle.

  • PROSAZUJE oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany při jednání s orgány státní správy a samosprávy
  • PREDKLÁDÁ vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení
  • ORGANIZUJE poradny SON s cílem poskytnout odborné konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice

SON je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. V poradnách jsou služby poskytovány pouze členům SON a členům odborových svazů, se kterými mají dohodu o spolupráci. Podmínka poskytování služeb v poradnách upravuje organizace SON, která poradnu provozuje.

Více informací naleznate na www.son.cz

 

Poradenská linka

Infolinka

234 463 343

Telefonické obědnání

po - čt: 9:00 - 16:00 hod.

pá: 9:00 - 12:00 hod.

 

Průvodce přechodem na smluvní nájemné

Průvodce přechodem na smluvní nájemné

 

Zde naleznete stanovy SON

Stanovy SON 

 

 

nahoru    zpět